آریزو 5 جدید

 

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 5 جدید

 مدل 1401

40 %

پیش پرداخت

(تومان)

304/360/000

اقساط

12 تا 60 ماه

    12 ماه   42/198/537   

 24 ماه   23/131/636

36 ماه   16/849/116

48 ماه   13/761/827

60 ماه   11/951/686

قیمت نقد

760/900/000

بالا