طراحی خارجی

طراحی مدرن بدنه

طراحی فضای کاربردی

▪ فضای کاربردی ۵۵۰ لیتری صندوق عقب ▪ طراحی فضای جادار و راحت برای ۵ سرنشین

سیستم ایمنی

▪ دو عدد کیسه هوای ایمنی SRS ▪ بدنه‌ی کامل فلزی در کنار صفحات فولادی گالوانیزه

طراحی داخلی

ایکس 33