شعبه ۱:

ستارخان-چهارراه خسرو-پلاک-۵۶۵

 

خط ويژه: ۴۴۲۴۹۴۰۰

شعبه ۲:

خيابان شهید رجایی جنوب-جنب ساختمان المپ

خط ويژه: ۵۵۳۳۳۵۵۳

شعبه ۳:

مجتمع نجم خاورمیانه(هایپرسان)

 

خط ويژه: ۳۶۶۵۳۱۰۷

خدمات پس از فروش

آدرس:

 اتوبان شیخ فضل اله به سمت کرج ، بعد از خروجی چوب تراش ، لاین کندرو ، پلاک

خط ويژه: ۴۴۲۸۰۴۰۱