آریزو 5 جدید

 

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 5 جدید

 مدل 1401

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

-

اقساط

12 تا 36 ماه

(هر 3 ماه یکبار)

    12 ماه   -

 24 ماه  -

36 ماه   -

48 ماه   -

60 ماه   -

قیمت نقد

 

بالا