آریزو 5 جدید

 

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 5 جدید

 مدل 1401

 

پیش پرداخت

(تومان)

-

اقساط

12 تا 36 ماه

(هر 3 ماه یکبار)

   -

قیمت نقد

1/052/800/000

بالا