آریزو 5 جدید

 

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 5 جدید

 مدل 1401

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

327/720/000

اقساط

12 تا 36 ماه

(هر 3 ماه یکبار)

    12 ماه   45/068/051  

 24 ماه  24/541/690

36 ماه   17/771/795

48 ماه   14/440/162

60 ماه   12/482/901

قیمت نقد

819/300/000

بالا