آریزو 5 جدید

 

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 5 جدید

 مدل 1401

40 %

پیش پرداخت

(تومان)

288/489/880

اقساط

12 تا 60 ماه

    12 ماه   40/674/482   

 24 ماه   22/614/877

36 ماه   16/688/775

48 ماه   13/794/551

60 ماه   12/111/452

قیمت نقد

721/224/700

بالا