آریزو 5 جدید

 

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 5 جدید

 مدل 1401

60 %

پیش پرداخت

(تومان)

304/360/000

اقساط

12 تا 36 ماه

(هر 3 ماه یکبار)

    12 ماه   41/855/584  

 24 ماه   22/792/350

36 ماه   16/505/015

 

48 ماه   13/410/862

60 ماه   11/593/115

 

قیمت نقد

760/900/000

بالا