آریزو 6 پرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 6 پرو

 مدل 1401

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

565/950/000

اقساط

12 تا 60 ماه

ماهیانه

    12 ماه   51/886/292   

 24 ماه   28/254/546

36 ماه   20/460/448

 48 ماه   16/624/781

60 ماه   14/371/410

قیمت نقد

1/131/900/000

بالا