آریزو 6 پرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 6 پرو

 مدل 1401

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

-

اقساط

12 تا 60 ماه

ماهیانه

    12 ماه   -   

 24 ماه   -

36 ماه   -

 48 ماه   -

60 ماه   -

قیمت نقد

 

بالا