شرایط فروش آریزو 6 پرو

آریزو 6 پرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 6 پرو

 مدل 1401

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

530/000/000

اقساط

12 تا 60 ماه

    12 ماه   48/590/396   

 24 ماه   26/459/774

36 ماه   19/160/770

48 ماه   15/568/750

60 ماه   13/458/517

قیمت نقد

1/060/000/000

بالا