شرایط فروش مدیران خودرو ایکس 22 پرو

 مدل 1401

40 %

پیش پرداخت

(تومان)

-

اقساط

12 تا 60ماه

(ماهیانه)

    12 ماه   -   

 24 ماه   -

36 ماه   -

48 ماه   -

60 ماه   -

قیمت نقد

 

بالا