شرایط فروش مدیران خودرو ایکس 22 پرو

 مدل 1401

40 %

پیش پرداخت

(تومان)

256/720/000

اقساط

12 تا 60 ماه

    12 ماه   35/593/404   

 24 ماه   19/510/953

36 ماه   14/211/805

48 ماه   11/607/755

60 ماه   10/080/946

قیمت نقد

641/800/000

بالا