شرایط فروش مدیران خودرو ایکس 22 پرو

 مدل 1402

 

مدل

 

قیمت نقد

(تومان)

X22 PRO MT

706.700.000  

X22 PRO IE TURBO

870/700/000

بالا