شرایط فروش ام وی ام ایکس 22

 

شرایط فروش مدیران خودرو ام وی ام ایکس 22

 مدل 1401

40 %

پیش پرداخت

(تومان)

185/896/320

اقساط

12 تا 60 ماه

    12 ماه   26/209/712   

 24 ماه   14/572/513

36 ماه   10/753/867

48 ماه   8/888/895

60 ماه   7/804/345

قیمت نقد

464/740/800

بالا