شرایط فروش ام وی ام ایکس 22

 

شرایط فروش مدیران خودرو ام وی ام ایکس 22

 مدل 1401

 

پیش پرداخت

(تومان)

195/192/000

256/720/000

 

X22 MT SPORT LUXURY

اقساط 40%

12 تا 60 ماه

 

 

12 ماه  26/842/802

24 ماه  14/617/178

36 ماه  10/584/988 

 

48 ماه  8/600/647

60 ماه  7/434/891

X22 CVT SPORT LUXURY

اقساط 40%

12 تا 60 ماه

 

 

 12 ماه 35/304/132

24 ماه  19/224/773

36 ماه  13/921/564

 

48 ماه  11/311/725

60  ماه  9/778/501

قیمت نقد

487/980/000

581/700/000

بالا