شرایط فروش ام وی ام ایکس 33

 

شرایط فروش مدیران خودرو ایکس 33 

 مدل 1401

40 %

پیش پرداخت

(تومان)

275/404/000

اقساط

12 تا 60 ماه

    12 ماه   38/829/508   

 24 ماه   21/589/077

36 ماه   15/931/780

48 ماه   13/168/837

60 ماه   11/562/083

قیمت نقد

688/510/000

بالا