شرایط فروش ام وی امMVM X33) X33)

نمایندگی مدیران خودرو کد 401

شرایط فروش نقدی  چری  MVM X33:

 

مدل خودرو

قیمت خودرو

زمان تحویل

MVM X33 S SPORT

370،000،000 فوری

MVM X33 S  AT SPORT

487،800،000  

 

شرایط پیش فروش MVM X33

MVMX33 مدل ۹۹

اقساط ۶۰ ماهه 

مدل خودرو

قیمت خودرو

پیش پرداخت

وام

مدت اقساط

زمان ثبت نام ۲۵% نقد

زمان صدور دعوتنامه به صورت منعطف حداقل ۱۵% نقد

MVM X33 S S PORT

458،300،000

 

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت

 

حداکثر ۶۰% قیمت خودرو

۱۲

۲۴

۳۶

۴۸

۶۰

MVM X33 S  AT SPORT

487،800،000

 

 

 

 

 

کارمزد پایه : ۲۱% سود مشارکت : ۱۳% سود انصراف : ۱۲% سود تاخیر :
۱۴%
مدل سال : ۹۹

زمان تحویل : 

بالا