ایکس 33 کراس

 

شرایط فروش مدیران خودرو ایکس33 کراس

 مدل 1402

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

 

400/250/000

  448/500/000

X33 Cross MT 

اقساط

12 تا 36 ماه

 

 

 12 ماه  37/600/000

24 ماه  20/900/000

36 ماه  15/400/000 

48 ماه  12/800/000

60 ماه  11/200/000 

 

X33 Cross CVT

اقساط

12 تا 36 ماه

 

12 ماه  42/100/000

24 ماه  23/500/000

36 ماه  17/300/000 

 

48 ماه  14/300/000 

60 ماه  12/600/000 

قیمت نقد

800/500/000

897/000/000

بالا