شرایط فروش ایکس 55 پرو

ایکس 55 پرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو ایکس 55 پرو

 مدل 1400

40 %

پیش پرداخت

(تومان)

373/224/000

اقساط

12 تا 60 ماه

    12 ماه  51/746/309   

 24 ماه   28/365/362

36 ماه   20/661/370

48 ماه   16/875/556

60 ماه   14/655/855

قیمت نقد

933/060/000

بالا