شرایط فروش ایکس 55 پرو

مدیران خودرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو ایکس 55 پرو

 مدل 1400

40 %

پیش پرداخت

(تومان)

 

-

-

X55 Pro IE 

اقساط

12 تا 60 ماه

(ماهیانه)

 12 ماه  -

24 ماه  -

36 ماه  -

48 ماه -

60 ماه  -

 X55 Pro IE SPORT

اقساط

12 تا 60 ماه

(ماهیانه)

12 ماه  -

24 ماه  -

36 ماه  -

48 ماه  -

60 ماه  - 

 

قیمت نقد

 

 

بالا