شرایط فروش مدیران خودرو تیگو 8 پرو مکس IE

  

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

1/695/915/000

اقساط

12 تا 60 ماه

  12 ماه   -85/910/000

 24 ماه  -47/827/000

36 ماه   -35/350/000

48 ماه   -29/269/000

60 ماه   -25/744/000

قیمت نقد

2/609/100/000

بالا