مدیران خودرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو تیگو 8 پرو

 مدل 1401

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

897/365/000

اقساط

12 تا 60 ماه

(ماهیانه)

    12 ماه   82/270/417   

 24 ماه   44/800/142

36 ماه   32/441/894

48 ماه   26/360/097

60 ماه   22/787/173

قیمت نقد

1/794/730/000

بالا