شرایط فروش مدیران خودرو تیگو 8 پرو E پلاس

 مدل 1403

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

1/395/850/000

اقساط

12 تا 60 ماه

(ماهیانه)

 12 ماه   -  131/317/000

 24 ماه   -73/106/000

36 ماه   -54/033/000

48 ماه   -44/740/000

60 ماه   -39/350/000

قیمت نقد

2/791/700/000

بالا