شرایط فروش مدیران خودرو تیگو 8 پرو E پلاس

 مدل 1402

65 %

پیش پرداخت

(تومان)

1/797/055/000

اقساط

12 تا 60 ماه

(ماهیانه)

 12 ماه   -  91/000/000

 24 ماه   -50/600/000

36 ماه   -37/400/000

48 ماه   -31/000/000

60 ماه   -27/200/000

قیمت نقد

2/764/700/000

بالا