شرایط فروش تیگو 8 پرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو تیگو 8 پرو

 مدل 1401

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

863/676/700

اقساط

12 تا 60 ماه

    12 ماه   81/180/439   

 24 ماه   45/136/055

36 ماه   33/308/403

48 ماه   27/531/947

60 ماه   24/172/724

قیمت نقد

1/727/353/400

بالا