مدیران خودرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو تیگو 7 پرو

 مدل 1401

50 %

پیش پرداخت

(تومان)

663/900/000

اقساط

12 تا 60 ماه

(ماهیانه)

    12 ماه   60/866/347   

 24 ماه   33/144/611

36 ماه   24/001/575

48 ماه   19/502/062

60 ماه   16/858/696

قیمت نقد

1/327/800/000

بالا