شرایط فروش مدیران خودرو تیگو 7 پرو

 

شرایط فروش مدیران خودرو تیگو 7 پرو

 مدل 1401

60 %

پیش پرداخت

(تومان)

628/360/000

اقساط

12 تا 60 ماه

(هر 3 ماه یکبار)

    12 ماه   57/608/040   

 24 ماه   31/370/309

36 ماه   22/716/719

48 ماه   18/458/075

60 ماه   15/956/214

قیمت نقد

1/256/720/000

بالا