طرح تعوییض خودرو کارکرده با نو

مزایای طرح جایگزینی

  • اعطای تسهیلات تا سقف ۷۰% با بازپرداخت ۵ساله برای متقاضیان جایگزینی خودروی کارکرده با نو
  •  اعطای تسهیلات تا سقف ۶۰% با بازپرداخت ۴ ساله برای خریداران خودروهای کارکرده

مرحله ۱ از ۲

۵۰%