با ثبت نام آنلاین از شرایط ویژه فروش و تسریع در تحویل خودرو بهره مند شوید.

لطفا بعد از پر کردن فرم ثبت نام ،مدارک زیر را تهیه کنید:

اسکن صفحه اول شناسنامه
اسکن صفحات کارت ملی
سریال شناسنامه
کدملی و کد پستی
آدرس دقیق پستی محل سکونت

مدارک احراز سکونت

( برای احراز سکونت ارائه یکی از مدارک زیر الزامی است )

·سند ملکی مسکونی + قبض برق یا آب یا گاز
·اجاره نامه همراه با کد رهگیری محل مسکونی + قبض برق یا آب یا گاز
·جواز کسب معتبر به نام مالک خودرو
·گواهی اشتغال به تحصیل فرزند مالک خودرو که به تایید آموزش و پرورش رسیده باشد
·معرفی نامه از محل کارگزینی همراه با دفترچه بیمه معتبر
·ارائه سند ملکی یا اجاره نامه به نام همسر مالک خودرو + قبض اب یا برق یا گاز