آریزو6،arrizo6

 

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 6

 مدل 1401

40 %

پیش پرداخت

(تومان)

367/335/120

اقساط

12 تا 60 ماه

    12 ماه   51/790/953   

 24 ماه   28/795/598

36 ماه   21/249/872

48 ماه   17/564/647

60 ماه   15/421/552

قیمت نقد

918/337/800

بالا