شرایط فروش آریزو6 (Arizzo 6)

شرایط فروش آریزو6

شرایط فروش نقدی  چری  CHERY ARIZZO6:

مدل خودرو

قیمت خودرو

زمان تحویل

ARIZZO6

452،500،000

 

شرایط پیش فروش CHERY ARIZZO 6

 

CHERY ARIZZO 6 مدل ۹۹

 

اقساط ۶۰ ماهه 

مدل خودرو

قیمت خودرو

پیش پرداخت

وام

مدت اقساط

زمان ثبت نام ۲۵% نقد

زمان صدور دعوتنامه به صورت منعطف حداقل ۱۵% نقد

ARIZZO6 99

697،300،000

247،500،000

مبلغ در زمان صدور دعوتنامه پس از کسر سود مشارکت

 

حداکثر ۶۰% قیمت خودرو

۱۲

۲۴

۳۶

۴۸

۶۰

کارمزد پایه : ۲۱% سود مشارکت : ۱۳% سود انصراف : ۱۲% سود تاخیر :
۱۴%
مدل سال : ۹۹

زمان تحویل : 

بالا